Visie en werkwijze

Wat is Business Control? Letterlijk kan dit eenvoudig vertaald worden in "Grip in en op zaken". Dat is ook precies mijn doel: op een pragmatische en begrijpelijke wijze zorgen dat u (meer) grip heeft op de gehele organisatie. Van eenmanszaak tot multinational, profit of non-profit organisatie, complex of minder complex.

DCCM staat voor relatiegericht werken. En dat begint wat mij betreft altijd met een persoonlijke kennismaking met mijn directe opdrachtgevers. Eerst kijken of het klikt.

Samenwerken met DCCM is ook resultaatgericht werken. Wij maken heldere afspraken over wat u van mij mag verwachten om het beoogde doel te bereiken inclusief duur, rapportage en evaluatiemomenten.

Het doel van onze samenwerking is om u vraagstuk op te lossen. Dit gebeurt op een pragmatische wijze zonder blabla. Ik luister eerst goed naar u, wat zijn de knelpunten, wat kan beter etc. Door de juiste vragen te stellen proberen we samen tot een oplossing te komen. Dan volgt snel de volgende stap: mouwen opstropen en (mee-)werken aan de oplossing!

Vertrouwen, integriteit, betrokkenheid en respect zijn voor mij de basis van onze samenwerking.